چه کلیپ هایی بیشتر بذاریم؟
(16.68%) 310
حرکات نمایشی
(23.08%) 429
شکستن اجسام سخت
(18.83%) 350
ضربات پا
(14.26%) 265
افت و بدنسازی
(13.88%) 258
مبارزه
(13.24%) 246
دفاع شخصی

تعداد شرکت کنندگان : 1858