نام : وحید

نام خانوادگی : بتویی

تولد : 1368/7/6

متولد : مشهد

مدرک تحصیلی : دانشجوی رشته تربیت بدنی

شغل : آزاد

سابقه ورزشی :15 سال

سابقه ورزشی هاپکیدو :10 سال

وزن :70

قد :1/75